De Bedrijfs-Inspirator

Werkervaring in vogelvlucht

Mijn kracht zit in mijn uitgebreide netwerk en de ervaring die ik heb opgedaan bij het werken met verschillende mensen en bedrijven. Ik heb gewerkt met ‘eigenwijze’ mensen. Bijvoorbeeld met docenten en theatermedewerkers, twee uiteinden van een spectra. Waar de één heel veel wil veranderen, maar het liefste in zijn richting, is bij de andere standvastigheid een probleem.

 

Ik weet goed mensen te motiveren en hun talenten te laten floreren. Zie hieronder een greep uit mijn werkzaamheden waar ik mijzelf flink heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die nu ben.

Het Zuidelijk Toneel

Voor het Zuidelijk Toneel heb ik de voorstelling  ‘Nacht in…’ begeleid. Dit was een zeer speciale voorstelling rondom het thema eenzaamheid. Om verhalen op te halen ben ik door het land gereisd om met een verscheidenheid aan mensen te spreken. De levenservaringen die ik ophaalde, diende voor inspiratie voor de voorstelling.

 

Mijn netwerk is mede hierdoor gegroeid, maar ook door het contact met gemeente en plaatselijke coalities, hier had ik contact mee om per voorstelling een randprogrammering op te zetten. De voorstelling diende tot inzicht, het randprogramma voor verbinding.

Naast het begeleiden van het project ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de PR en Marketing van de voorstelling.

Sterk Techniek onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs (STO) richt zich op het realiseren van duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs binnen het vmbo dat aansluit op zowel het primair onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs en de technische arbeidsmarkt in de regio, voor nu en in de toekomst.

 

Voor STO ben ik projectleider West-Brabant rondom de nieuwe leerweg voor het VMBO en de ontwikkeling van de 21ste vaardigheden. Doel is om deze op te nemen in het programma. Daarnaast werk ik aan ouderparticipatie en een collectieve campagne.

Mijn netwerk heeft zich nu ook uitgebreid naar verschillende bedrijven en scholen.

Stichting DifferAnts

Ik ben voorzitter en oprichter van de Stichting DifferAnts. Stichting DifferAnts zet zich in om de positie en het bewustzijn van individuen en groepen te vergroten door het opzetten en steunen van sociaal maatschappelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen van diversiteit, burgerschap, de multiculturele samenleving en het openstaan voor andere culturen. 

 

Voor het eerste project hebben wij ons gefocust op de middenbouw van de basisschool met het thema nieuwkomers en vluchtelingen, burgerschap ten top. We hebben een prentenboek gemaakt met een verdiepingspakket. (www.WateenGemier.nl)

 

De leerlingen worden meegenomen in het verhaal van de sokkenmieren en de kralenmieren. Beide volkeren leiden een rustig leven, zonder bemoeienis van elkaar, al bestaan er wel veel vooroordelen. We volgen het verhaal vanuit Mina de Sokkenmier, die met vriend Janus op onderzoek uitgaat naar die ‘vreemde’ mieren met kralen op hun voelsprieten.

Dan blijkt dat de mierenhoop van de kralenmieren wordt verwoesd in een storm, de discussie van het wel of niet helpen laait op bij de sokkenmieren.

 

Het verhaal kent een open einde, de kralenmieren mogen even schuilen in een oude, donkere en kleine gang van de sokkenmieren, maar wat er daarna gebeurt, ligt bij de leerlingen.

 

Middels het verdiepingspakket verdiepen de leerlingen zich in hun eigen identiteit, leren ze in elkaars schoenen staan waardoor empathie wordt ontwikkeld en gaan ze de discusie aan. De 21ste vaardigheden zijn goed vertegenwoordigd door bijvoorbeeld veel samenwerken, mening leren vormen en geven, de discussie aangaan en creatief denken in oplossingen.

 

Momenteel staan er nieuwe projecten (voor nog jongere kinderen en het MBO) in de pijplijn!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.